Tudásbázis GYIK

Kérdések és válaszok a napenergia felhasználással és napenergia rendszerekkel kapcsolatban.


Rendszerünk akkor is energiát állít elő, amikor azt nem használjuk fel. Az ebben az időszakban termelt, fel nem használt energiát a hálózat-csatolt rendszer automatikusan visszatáplálja a hálózatba, melyért a szolgáltató átvételi díjat fizet. Ennek megfelelően az energia felhasználás és termelés időben elkülönülhet; a hálózat akkumulátor funkciót lát el.

A beérkező napsugárzás a speciális félvezető elemekben elektromos töltésszétválást generál. A megfelelően méretezett és egymáshoz kapcsolt energiacellák által leadott energia arányos a besugárzott fény intenzitásával. Ennek megfelelően a rendszer az évszaknak és napszaknak, valamint a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelően különböző mértékben termel energiát. A világvezető Németországhoz képest Magyarország természeti adottsága igen kedvező fotovoltaikus rendszerek telepítéséhez.

A technológia lényege, hogy bizonyos félvezető elemek (pl. szilícium) megfelelő technológiával tudatosan szennyezve olyan tulajdonságokra tesznek szert, hogy „érzékennyé” válnak a fényre, azaz  töltésszétválás (szabad töltéshordozó) jön létre. Ez a rengeteg atomi szinten jelentkező hatás megfelelő technológiával összegyűjtve makroszkopikus szinten is számottevő, mérhető, energiaforrásként felhasználható.

A szilícium napelemek három típusát (kristályosodási módosulat) lehet alkalmazni az igények és korlátok függvényében:

 • monokristályos szilícium napelemek
 • polikristályos szilícium napelelmek
 • amorf szilícium napelemek

Míg a mono- és polikristályos modulok hatásfoka 13-18% addig az amorf moduloké 6-9% (a hatásfok a felület/teljesítmény vonatkozásban értendő, így az magasabb hatásfok csupán annyit jelent, hogy ugyanazt a teljesítményt kisebb felületen lehet előállítani.). A modulok általában 25 év garanciával rendelkeznek, míg az élettartamuk 30-35 év felett van.

 • A rendszer kiépítésével egyszeri beruházást hajtunk végre. Ezt követően a rendszerünk kiszámítható módon minimum 25 éven át biztosít tiszta energiát. A fotovoltaikus úton előállított energiaköltségünk így csak a beruházástól függ, a továbbiakban függetlenné válunk az árváltozások hatásaitól, üzemeltetési költséget takaríthatunk meg.
 •  A fotovoltaikus úton előállított energiával nem fogyasztjuk a fosszilis energiahordozókat, valamint így nem bocsátunk ki széndioxidot sem, mely jelenleg a legnagyobb mennyiségben termelt üvegházhatású gáz, így aktívan lépést teszünk a környezetünk védelme érdekében
 • Karbantartási igénye minimális, működése zajtalan, mivel (ellentétben a szélerőművekkel) nem tartalmaz mozgó alkatrészt.
 • Mára a világ környezettudatos és fejlett gazdaságaiban (EU, USA, Japán) a megújuló energia átvételi árának szabályozása robbanásszerű fejlődést indított. Az országoknak egyre magasabb arányban kell megújuló energiaforrásokra átállni, melyben a lakosság is aktív szerepet vállal házi rendszerek kiépítésével. Ez fogalmazódik meg az Európai Uniót érintő Lisszaboni Stratégia előírásaiban. Magyarország a beruházáshoz pályázati forrásokat biztosít, valamint 2009-től a szolgáltató is köteles a megtermelt áram átvételére.
 • A beruházás egyéb befektetések hozamával összemérhető, azonban kockázati szintje elhanyagolható.

A fotovoltaikus (napelemes) rendszerek a nap energiáját közvetlenül alakítják át elektromos energiává. A saját rendszerünk által előállított elektromos energia megegyezik a szolgáltatóktól vásárolt energiával. A napkollektorok és geotermikus rendszerek által nyújtott hőenergiával ellentétben a fotovoltaikus energia alkalmas a háztartásban található mindenféle elektromos berendezés működtetésére.

 • Nem direkt napsugárzással, hanem napfénnyel működik
  (akár borult időben is)
 • A napelemes rendszereket könnyű meglévő tetőszerkezeten elhelyezni
 • Nem igényel talaj- és mélyépítési munkákat
 • Nem zavar más meglévő infrastruktúrát
 • Nem igényel építési engedélyt
 • Zajtalan működés
 • Karbantartásmentes
 • Költséghatékony módja a CO2 kibocsátás mérséklésének